OD 12. MARCA DO ODVOLANIA BUDE DARKSIDE LASER ARÉNA ZATVORENÁ

Milí návštevníci Darkside. Plne rešpektujeme rozhodnutie vlády SR a z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 uzatvárame do odvolania našu arénu. Rezervačný systém bude spustený hneď ako bude známy dátum otvorenia arény.