Čo je nové na sociálnych sieťach?

Image Alt

FAQ

Máte šatnu a prezliekáreň? Môžem si niekam schovať veci?

Máme prezliekáreň ako aj uzamykatelné skrinky, do ktorých si môžete uzamknúť oblečenie, tašku ako aj cennosti.

Od koľkých rokov sa dá hrať?

Hra nie je limitovaná vekom ale skôr výškou aby sa na hráčovi udržala vesta.Minimálna výška je okolo 120cm. V prípade hrania s malými deťmi je potreba ich vždy dôrazne upozorniť aby sa predišlo zraneniu.Vzhľadom na to že do arény vstupujete na vlastné riziko, je nutné prísť so zákonným zástupcom.

Musia deti prísť s rodičom alebo doprovodom?

V prípade detí mladších 15 rokov je potrebné prísť v sprievode osoby staršej 18 rokov.

Môže mi laser poškodiť zrak?

Vystrelený lúč je kombinácia viditeľného svetla, infra lúča a laseru. Systém bol navrhnutý tak aby bol bezpečný pre ľudský zrak, takže sa nemusíte obávať.

Je možnosť sa po hre osprchovať?

Samozrejme.Sprcha pre hráčov je k dispozícii v prezliekárni.

Dá sa u Vás platiť kartou?

Platiť sa dá u nás iba v hotovosti avšak v budove sa nachádzajú bankomaty takmer všetkých bánk.

Môžeme sa u Vás občerstviť?

Samozrejme.V našom bare máte na výber množstvo nealkoholických nápojov, čapované pivo, aj drinky pre dospelých.

Dá sa u vás zaparkovať?

Priamo pred našou arénou je parkovisko s množstvom parkovacích miest (vyhradené pre návštevníkov spoločnosti LUDO).

Farbosleposť je problém?

Farbosleposť ma rôzne formy. V prípade úplnej farbosleposti na všetky 4 farby nerozpoznáte spoluhráča od protivníka.V prípade porúch pre modrú farbu s hrou problém mať nebudete.

Epilepsia je problém?

Na túto skutočnosť treba upozorniť vopred.Nakoľko sa v aréne používajú svetelné aj stroboskopické efekty,  je vstup do hernej zóny na vlastnom uvážení.