Čo je nové na sociálnych sieťach?

Odpredaj

VUE VR Treadmill

Odpredáme túto platformu pre pohyb vo VR. Cena: 2500 Eur

V prípade záujmu nás kontaktujte na office@darkside.sk